NEDERLANDS

Stijlvol en sprankelend

Muziek is altijd een bijzondere toevoeging en eigenlijk onmisbaar bij speciale gelegenheden.

Heeft u een business event, receptie, huwelijksceremonie, personeelsfeest, dinnershow, jubileumfeest, of (boek)presentatie in binnen -of buitenland? All-round zangeres La Clé de Soul (Clementine Noordzij) verbindt en brengt de gewenste sfeer. 

Ze zingt met bezieling, overgave en plezier. Haar warme stem en unieke inleving maken elk nummer tot een persoonlijk moment. Een intieme interactie met haar publiek die raakt. Vol inspiratie en respect houdt ze met haar optredens de traditie van grote vocalisten in ere, uiteraard begeleid door haar professionele bandleden in duo, trio, quartet of elke andere gewenste bezetting.

Muziekgenres

Samen met hen neemt ze u mee op reis door tijdloze en populaire hedendaagse nummers in allerlei genres.
Voornamelijk smooth jazz, American songbook, easy pop, latinjazz en zwoele soul met uitstapjes naar Nederlandstalig, folk en chanson. Easylistening als achtergrond of juist meer swingend en uptempo in een set. In ieder geval altijd afgestemd op uw wens.

Contact

U bent van harte uitgenodigd een eerste indruk op te doen via deze site en uiteraard om La Clé de Soul & friends te boeken voor uw speciale evenement, zodat u en uw gasten live van haar aangename, sfeervolle zang en muziek kunnen genieten! 

Neem gerust contact op voor het bespreken van uw muzikale wensen en voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte.
Clementine adviseert u graag over de muzikale invulling van uw evenement en kijkt desgewenst samen met u naar de mogelijkheden ten aanzien van specifieke verzoeknummers, al dan niet in het bestaande repertoire opgenomen en mits ruim (minimaal 2-3 weken) van te voren aangegeven in verband met repetities.

Prijzen

La Clé de Soul & friends rekent een marktconforme gage ex 6% BTW op basis van facturering achteraf (in sommige gevallen vooraf), passend bij de professionaliteit en kwaliteit die gegarandeerd geleverd wordt. 

De offerteprijs is altijd op maat, afhankelijk van het soort evenement, het soort bezetting, de duur van het optreden en de locatie (reis-en eventueel verblijfkosten). Hoe specifieker u uw wensen aangeeft, hoe gerichter de offerte opgesteld kan worden.

Altijd inbegrepen zit een hoogwaardige door ons zelf bediende zanginstallatie met een bereik tot ongeveer 350 mensen, een bas met versterking en een keyboard mocht dat van toepassing zijn, bijvoorbeeld door het type muziek of omdat geen piano of vleugel op de locatie beschikbaar is.

Uiteraard ook alle andere instrumenten, zoals een drumset die sfeervol de ritmesectie aanvult, voor dat extra of noodzakelijke beetje swing en uptempo beat zorgt en waarvan u niet bang hoeft te zijn dat het overstemt als het om easylistening repertoire gaat. U kunt ook kiezen voor uitbreiding van de bezetting met een gitarist, saxofonist, trompetist of percussionist.

Voor optredens tijdens de hoogtijdagen Kerst en Oud en Nieuw gelden speciale tarieven.

Optreden

La Clé de Soul & friends is altijd minimaal een uur voor aanvang van uw evenement aanwezig op de locatie om op te bouwen en te soundchecken, eventueel in samenwerking met een door u apart ingehuurd professioneel geluidsbedrijf.

Een podium van minimaal 3 bij 4 meter en passende sfeerverlichting door u of door de locatie verzorgd is voor ons natuurlijk fijn, maar niet persé noodzakelijk. Op de achtergrond in een hoek opgesteld zullen we ook de sfeer verhogen met onze muziek. Een vrije stroomgroep is de enige voorwaarde.

In principe spelen we 3 sets van ieder 45-50 minuten in een aaneengesloten tijdsbestek van 4 uur met 15 minuten pauze tussen de sets in. Tijdens de pauzes zorgen we voor passende sfeermuziek via onze installatie of kunt u desgewenst uw eigen muziek via een Ipod aansluiten. Uiteraard kijken we graag, binnen bepaalde grenzen, samen met u naar uw specifieke wensen qua duur van het optreden, de lengte van de sets en pauzes.

Food and beverages voor, tijdens en na het optreden komen voor uw rekening.

Wij passen onze kleding aan de gelegenheid aan. Standaard stijlvol en netjes, soms meer casual, aansluitend op een thema, of op sjiek in smoking. Graag horen wij uw wensen hierin.

Tot zings!

Hartelijk dank voor uw interesse in La Clé de Soul & friends.
Wij zetten graag onze muzikale talenten voor u en uw gasten in, dus hopelijk tot zings op uw evenement!
 

La Clé de Soul, muzikale sleutel tot de ziel


ENGLISH

Stylish and sparkling

Music always adds that special something and is in fact indispensable when it comes to special occasions. Do you have a business event, reception, weddingceremony, staff party, dinnershow, anniversary celebration or a (book) presentation in The Netherlands or abroad?

All-round vocalist La Clé de Soul (Clementine Noordzij) connects people with her singing and creates the perfect and desired atmosphere on your special occasion. Her performances are touching and perfectly in balance with the ambiance of the occasion.

She sings with passion and joy. Her warm voice and unique empathy transform each song into a personal moment, an intimate interaction between the timeless singer and her audience. Full of inspiration and respect, she upholds a tradition of great vocalists with her performances, ofcourse accompanied by her professional bandmembers in duo, trio, quartet or any other desired ensemble.

Music genres

Together with her bandmembers she takes you onto a journey through timeless and popular modern songs in a variety of genres. Mostly smooth jazz, American Songbook, easy pop, latin jazz, sultry soul with occasional trips to Dutch songs, folk songs and chansons. Easy-listening background music or more swinging and upbeat in a set. It's all possible and always well in tune with your musical desires as a customer!

Contact

You are more than welcome to get a first impression through this site or to book La Clé de Soul & friends for your special event, so you and your guests can fully enjoy her pleasant, atmospheric voice and music during a live performance!
Feel free to contact her to discuss your musical wishes and to obtain a non-committal proposition.
She is happy to advice you on the musical setting of your event and on the possibilities of performing any desired specific request songs you might have, provided that the request is at least 2-3 weeks prior to the event.

Prices

La Clé de Soul & friends charge a competitive fee ex 6 % VAT matching the guaranteed professional quality that will be delivered.
An invoice will be send after the event (in some cases prior to the event). The proposed invoice fee is always custom made and depends on the type of event, the formation of the band, the lenght of the performance and the location (traveling and accommodation expenses). 

Always included in the fee is a high quality sound set with a scope of around 350 people maximum, a bass with bass amplifier and an electrical keyboard should your musical choice require this or if there is no piano or grand piano available on the location itself.

Ofcourse also included are all other instruments you wish. For example a drumset, which complements the rhythm section and gives that extra or necessary bit of swinging or upbeat groove to the music. Don't worry, it won't overrule the rest of the easylistening music should you require that genre for your event.

You can also choose to complement the band with a guitarist, saxophonist, trumpeter or percussionist.

During Christmas and New Years La Clé de Soul & friends charges special rates.

Performance

La Clé de Soul & friends is always present at the performance site at least one hour prior to the start of your event to construct the musical equipment and to do a soundcheck. Potentially in cooperation with a seperately hired sound engineer should you or the location have ordered a professional sound business to organize and coordinate all required sound techniques for your event.

We are happy with a stage of a minimal 3 to 4 meters in size and suitable mood lighting during our performance should you have the ability to organize this, but it is not necessary.
We easily fit in a nice corner of the room on ground level as long as there is electricity available.

La Clé de Soul & friends perform a standard of three sets of each 45-50 minutes within a compact timeframe of 4 hours and with a 15 minute break in between the sets. During the break we provide for appropriate mood music from an iPod. We are happy to discuss with you, within certain boundaries, different options in length of the sets, breaks or performance in general according to your desires.

Food and beverages for the band members before, during and after the performance is provided by you.

We adjust our dress code to the required ambiance of the event. Always stylish and representative, occassionally more casual or in line with the theme of the event and sometimes tres chique in tuxedo and long dress. We'd love to hear what your desired dress code for the band is.

Interested in booking La Clé de Soul & friends?

Thank you for visting La Clé de Soul & friends website. We hope to have aroused your interest. We'd love to put our musical talents in service of you and your guests at your special event!

Please contact us for more information and bookings.

La Clé de Soul, musical key to the soul