NEDERLANDS

Stijlvol, sprankelend en inspirerend

Welkom beste lezer!

La Clé de Soul is een combinatie van de afkorting van mijn voornaam Clementine (Clé), de Franse vertaling van de 'muzieksleutel in G' (Clé de Sol) en datgene wat mij drijft en inspireert (Soul). La Clé de Soul: (muzikale) sleutel tot de ziel.

Ik zing met (com)passie en bezieling. 
Mijn warme stem raakt, verbindt en brengt de gewenste sfeer.

Genres

Begeleid door mijn professionele band in duo, trio, quartet of elke andere gewenste bezetting vertolk ik samen met hen gevoelens en sferen in allerlei genres, zoals:

 • Folk songs en levensliederen in diverse talen (Gaelic, Spaans, -Frans, Engels -en Nederlandstalig),

 • American Songbook,

 • Easy listening (smooth/ Latin) jazz, pop & (zwoele) soul,

 • Enkele klassieke liederen,

 • Mantra's

Kortom: allround en in ieder geval altijd afgestemd op uw wens.

Voor welk evenement?

Muziek is altijd een bijzondere toevoeging en eigenlijk onmisbaar bij speciale gelegenheden.

U kunt La Clé de Soul & friends o.a. boeken voor een:

 • Ceremonie: huwelijk, uitvaart, doopdienst, ritueel

 • Receptie,

 • Jubileum,

 • Personeelsfeest,

 • Dinerparty,

 • Business event,

 • (Boek)presentatie

 • Workshop

 • Huiskamerconcert

Tevens ben ik beschikbaar als dagvoorzitter, ook in combinatie met zang. 
Op verzoek geef ik een zangworkshop die verbinding met jezelf en de groep tot doel heeft. Dit is uitermate geschikt voor business teams.

Prijzen: algemene voorwaarden

La Clé de Soul & friends rekent een marktconforme gage ex 9% BTW op basis van facturering achteraf (in sommige gevallen vooraf), passend bij de professionaliteit en kwaliteit die gegarandeerd geleverd wordt. 

De offerteprijs is altijd op maat, afhankelijk van het soort evenement, het soort bezetting, de duur van het optreden en de locatie (reis-en eventueel verblijfkosten). Hoe specifieker u uw wensen aangeeft, hoe gerichter de offerte opgesteld kan worden.

in principe inbegrepen zit een hoogwaardige, door ons zelf bediende, PA (zang)installatie (Mackie) met een bereik tot ongeveer 350 mensen en de gewenste instrumenten. 

Voor optredens tijdens de hoogtijdagen Kerst en Oud en Nieuw gelden speciale tarieven (150%).

Optreden: algemene voorwaarden

La Clé de Soul & friends is minimaal een uur voor aanvang van uw evenement aanwezig op de locatie om op te bouwen en te sound checken, eventueel in samenwerking met een door u apart ingehuurd professioneel geluidsbedrijf.

Een podium van minimaal 3 bij 4 meter en passende sfeerverlichting door u of door de locatie verzorgd is voor ons natuurlijk fijn, maar niet persé noodzakelijk. Op de achtergrond in een hoek opgesteld zullen we ook de sfeer verhogen met onze muziek. Een vrije stroomgroep is de enige voorwaarde.

Een optreden varieert doorgaans tussen de 1 tot 3 songs in 60 minuten tot maximaal 3 sets van ieder 45-50 minuten in een aaneengesloten tijdsbestek van 4 uur met 15 minuten pauze tussen de sets in. Uiteraard kijken we graag, binnen bepaalde grenzen, samen met u naar uw specifieke wensen qua duur van het optreden, de lengte van de sets en pauzes. 

Ik adviseer u graag over de muzikale invulling van uw evenement en kijk desgewenst samen met u naar de mogelijkheden ten aanzien van specifieke verzoeknummers, al dan niet in het bestaande repertoire opgenomen en mits ruim (minimaal 2-3 weken) van te voren aangegeven in verband met repetities.

Food and beverages voor, tijdens en na het optreden komen voor uw rekening. U zorgt tevens voor het gevraagde aantal parkeerplekken zo dicht mogelijk bij de locatie in verband met laden en lossen en betaalt eventuele parkeerkosten.

Wij passen onze kleding aan de gelegenheid aan. Standaard stijlvol en netjes, soms meer casual, aansluitend op een thema, of op sjiek in smoking. Graag horen wij uw wensen hierin.

Contact of boeken?

Neem gerust contact met mij op voor het bespreken van uw muzikale wensen en voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte of het in optie zetten van een optreden via e-mail (info@lacledesoul.com) of per telefoon (06 46 12 88 15).

Tot zings!

Hartelijk dank voor uw interesse in La Clé de Soul & friends.
Wij zetten graag onze muzikale talenten voor u en uw gasten in, dus hopelijk tot zings op uw evenement!
 

La Clé de Soul, muzikale sleutel tot de ziel


ENGLISH

Stylish, sparkling and inspiring

Welcome dear reader!

La Clé de Soul is a combination of the abbreviation of my first name Clementine (Clé), the French translation of the 'musical key in G' (Clé de Sol) and of that which drives and inspires me (Soul). La Clé de Soul: (musical) key to the soul.

I sing from my heart with (com)passion and inspiration. I touch and connect my audiences with my warm voice and offer the right ambience for any occasion.

Genres

Accompanied by my professional bandmembers in duo, trio, quartet or any other desired formation, I evoke and render feelings and atmospheres in all kinds of genres, such as:

 • Folk songs in several languages (Gaelic, Spanish, French, English and Dutch),

 • American Songbook,

 • Easy listening (smooth/ Latin) jazz, pop & (sultry) soul,

 • A few classical songs,

 • Mantras

In short: very allround and in any case perfectly balanced with your desired ambiance.

For which event?

Music always adds that special something and is in fact indispensable when it comes to special occasions.

You can book La Clé de Soul & friends for instance for a:

 • Ceremony: wedding, funeral, baptism, ritual

 • Reception,

 • Anniversary,

 • Staff party,

 • Dinnerparty,

 • Business event,

 • (Book)presentation

 • Workshop

 • Living room concert

I am also available as a chairman for your special event, also in combination with performing. On request I offer a special vocal workshop with the purpose of connecting to yourself and the group. This is especially valuable for business teams.

Prices: terms & conditions

La Clé de Soul & friends charge a competitive fee ex 9 % VAT matching the guaranteed professional quality that will be delivered.

An invoice will be send after the event (in some cases prior to the event).
The proposed invoice fee is always custom made and depends on the type of event, the formation of the band, the length of the performance and the location (traveling and accommodation expenses). 

In principle included in the fee is a high quality PA sound set (Mackie) with a scope of around 350 people maximum and all the required instruments.

During Christmas and New Years La Clé de Soul & friends charges special rates (150%).

Performance: terms & conditions

La Clé de Soul & friends is present at the performance site at least one hour prior to the start of your event to construct the musical equipment and to do a soundcheck. Potentially in cooperation with an additionally hired sound engineer should you or the location have ordered a professional sound business to organise and coordinate all required sound techniques for your event.

We are happy with a stage of a minimal 3 to 4 meters in size and suitable mood lighting during our performance should you have the ability to organise this, but it is not a definite requirement.
We easily fit in a nice corner of the room on ground level as long as there is electricity available.

La Clé de Soul & friends performs between 1-3 songs in 60 minutes to a maximum of 3 sets of each 45-50 minutes within a compact timeframe of 4 hours and with a 15 minute break in between the sets. We are happy to discuss with you, within certain boundaries, different options in length of the sets, breaks or performance in general according to your desires.

I happily advice you on the musical setting of your event and on the possibilities of performing any desired specific request songs you might have, provided that the request is at least 2-3 weeks prior to the event.

Food and beverages for the band members before, during and after the performance are provided by you. Parking space as close by the venue as possible will also be provided and paid for by you.

We adjust our dress code to the required ambiance of the event. Always stylish and representative, occasionally more casual or in line with the theme of the event and sometimes tres chique in tuxedo and long dress. We'd love to hear what your desired dress code for the band is.

Contact or booking?

Thank you for visiting La Clé de Soul & friends website.

Feel free to contact me to discuss your musical wishes and to obtain a non-committal proposition or to put in an option for booking by e-mail (info@lacledesoul.com) or phone (+31 6 46 12 88 15). 

We'd love to put our musical talents in service of you and your guests at your special event!

 

La Clé de Soul, musical key to the soul